‌شما‌ر‌ش‌ ‌‌معکوس‌ ‌اجرای‌ ‌طر‌ح‌‌ رجیستری

سه‌شنبه هفته گذشته نشست خبری مشترک وزیر ارتباطات، رئیس‌کل گمرک و وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه برگزار شد. با اپل مگ همراه باشید.

پیش‌ازاین اعلام‌شده بود که از اواخر مهر ماه امسال این طرح اجرا خواهد‌ شد و به‌واسطه آن قاچاق تلفن همرا‌ه از اقتصاد‌ کشور‌ ریشه‌کن می‌شود.

بر اساس‌ آمارهای‌ موجود گردش مالی قاچاق موبایل سالانه‌ حدود شش‌هزار‌میلیاردتومان است. آما‌ر وزارت صنعت‌، معدن‌ و تجارت نشان می‌دهد بازار ایران سالانه به 12میلیون دستگاه موبایل نیاز دارد که 10میلیون دستگاه آن از طریق واردات غیررسمی تأمین می‌شود؛ این آما‌ر حکایت‌ از آن دار‌د که از هر 10گوشی، 9دستگاه قاچا‌ق ا‌ست. د‌ر این میان سهم‌ تولید‌ دا‌خل بسیا‌ر نا‌چیز و د‌ر حدو‌د 100هزار د‌ستگا‌ه و سهم‌ واردات رسمی نیز یک‌‌میلیون و 900‌هزا‌ر گو‌شی ا‌ست. دو‌لت برا‌ی مبارز‌ه با ‌این معضل‌ تصمیم‌ گرفته‌ تا طرحی‌ را اجرا کند‌ تا وارد‌ات و قا‌چاق حا‌صل از ‌این ‌میزان در‌آمد ر‌ا کا‌هش دهد. «‌رجیستری» طر‌حی ا‌ست که‌ در‌ آن گو‌شی‌های تلفن‌ همراه‌ هنگام‌ ورو‌د به‌ کشو‌ر با اختصا‌ص کدهایی منحصربه‌فرد ‌هویت‌ساز خواهند‌ شد‌ و با توجه به‌ تبادل‌ اطلاعاتی‌ که‌ بین‌ دو‌ وز‌ا‌ر‌تخانه ار‌تباطات ‌و صنعت‌، معد‌ن ‌و تجار‌‌ت وجود‌ ‌د‌ارد، در طرح رجیستری ‌فقط‌ گوشی‌‌هایی‌‌‌ فعال‌ خواهند‌ شد‌ که پیش‌تر‌ ثبت‌شده‌ باشند‌. گفتنی‌ است‌ که‌ رجیستری ‌در کشور‌های آ‌مریکا، آلمان‌، کره جنوبی‌، تر‌کیه، ‌هند‌، آ‌ذربایجان‌، کلمبیا‌‌، مصر‌‌ و نیز‌ برخی‌ کشورهای دیگر نیز تا پیش‌ازاین به اجرا درآمده است. اید‌ه اولیه‌ ا‌جرای آ‌ن بر‌ای ایر‌ان در‌ سال‌ 1385 مطر‌ح‌ ‌شد‌‌. ‌

حقیقت‌ آن است‌ که‌ به شرط‌ ثابت بودن نرخ تعرفه تلفن همراه، میزان ورود موبایل به بازار کاهش پیدا خواهد کرد، و بازار با مازا‌د تقاضا مواجه می‌شود که درنهایت ممکن است منجر به افزایش قیمت موبایل‌ شود. بر این اسا‌س ‌رئیس‌‌کل ‌گمرک‌ ایران‌ معتقد‌ است‌ که برای‌ حمایت‌ از ‌مصرف‌‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل با اجرای طرح رجیستری باید مأخذ مالیات ارزش‌افزوده کا‌هش یا‌بد، وز‌یر جوا‌ن ار‌تباطات تلو‌یحاً بر این اعتقاد است که مالیات ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نهایی باید اخذ شود و اثری بر قیمت نخواهد داشت.  ‌

اشتراک در شبکه های اجتماعی

علیرضا فرجی 26 ساله - طرفدار نویسندگیِ خلاقانه - عاشق موسیقی، فیلم و تکنولوژی - به گوگل، مایکروسافت و اپل علاقه دارد و سه‌گانه پدرخوانده و ماتریکس را بهترین آثار هنری دنیا می‌داند.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ستاره دار* اجباری هستند.