مک

ارسال پست اینستاگرام از کامپیوتر

اینستاگرام ارسال عکس از کامپیوتر به سرویسش را تاکنون امکان پذیر نساخته است. اما به تازگی نرم‌افزار جدید کامپیوتری منتشر شده که  می‌تواند با استفاده از روش موبایلی به این پلتفرم اشتراک عکس، …